Inschrijven

Maak een keuze:

Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel
E-mailadres
Inschrijven voor
Om spam tegen te gaan, vragen we je een vinkje te plaatsen voor "ik ben geen robot" in onderstaand veld.

 • Toeschouwers zijn voor, tijdens en na de les niet toegestaan in de danszalen. De leerlingen kunnen afgezet en opgewacht worden in de Lounge.
 • Uitzonderingen hierop uitsluitend in overleg met de lera(a)r(es) en/of Mariz.
 • Je mag geen zelf meegebrachte dranken en eten in clubMariz nuttigen, muv een flesje water op de jeugdlessen en de sportlessen.
 • Lessen mogen uitsluitend gevolgd worden met de voor die stijl geschikte schone schoenen. Bij voorkeur geen buitenschoenen. Jeugdlessen en sportlessen mogen niet gevolgd worden op slippers of laarzen. Geschikte danskleding wordt aangeraden. Geen losse lange haren bij jeugdlessen en sportlessen.
 • In principe bestaat, op een paar uitzonderingen na, een danscursus uit 12 lessen van 1 uur. Voor een goede voorbereiding op de eventueel afsluitende danstest of shows wordt van je verwacht dat je je best doet zoveel mogelijk de lessen te volgen of in te halen op de parallellessen.
 • Je wordt geacht het hele uur actief en op de vloer mee te doen, is er een reden dat dat niet mogelijk is, dien je dit vooraf te melden aan de leraar/lerares.
  Afmelden voor de les gaat uitsluitend via ons afmeldsysteem op onze site. 
 • Proeflessen kunnen uitsluitend gevolgd worden indien er nog ruimte beschikbaar is op de gekozen groep. Proeflessen kosten afhankelijk van de gekozen les € 5,00 - € 10,00 en dienen vooraf betaald te worden. Bij de sportlessen is een proefles gratis.
 • Daar er maar voor korte periodes(12 lessen) wordt ingeschreven en voor deze periode zaal + lera(a)r(es) wordt ingehuurd is restitutie van reeds betaald lesgeld niet mogelijk.
 • De leraren behouden zich het recht voor om je in een andere groep-jaar-niveau in te delen.
 • Bij sportlessen gaat de les door vanaf 5 aanwezige leerlingen.