ClubMariz

Lesrooster

Proefles / Try-out
Met uitzondering van de sportlessen wordt voor een try-out de normale prijs van 1 les berekend. Indien ingeschreven voor een try-out is plaatsing afhankelijk van het aantal vrije plaatsen op de groep.

Korting op 2de cursus
Inschrijven voor 2 cursussen? 25% korting op de goedkoopste cursusprijs. muv ballet, selecties, 10-rittenkaarten en volwassenen lessen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar kunnen sporten. Ook als er thuis weinig geld is. Aanvragen voor een bijdrage in de lesgelden kunnen gedaan worden door een intermediair zoals een leerkracht, buurtsportcoach of sociaal wijkteam.
Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder. 

------------------------------------------------------------------------------------

ALGEMENE VOORWAARDEN
 • Lessen (cursussen) vinden alleen doorgang bij voldoende deelname. clubMariz houdt zich het recht voor om soortgelijke lessen bij onvoldoende deelname samen te voegen.
 • clubMariz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen.
INSCHRIJVING
 • Inschrijving geschiedt d.m.v. het online invullen van het online inschrijfformulier. De inschrijving is pas definitief zodra deze betaald is.
 • Je schrijft je in voor een heel seizoen m.u.v. korte cursussen.
 • Tijdelijke regel: Mochten er wegens beperkingen vanuit de regering lessen niet door mogen gaan zullen wij voor de reeds betaalde lessen een keuze maken tussen online lesgeven (jeugd) of doorschuiven van de lessen (volwassenen).
 • Bij inschrijving na de eerste les geldt er een aangepast tarief. De lessen die de leerling voorafgaand aan de inschrijving heeft gemist worden op het lesgeld in mindering gebracht.
 • Inschrijvingen zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen.
BETALINGSWIJZE
 • clubMariz werkt met betalingslinks. Betaling van cursussen van meer dan 20 lessen kan in 1 of 2 termijnen voldaan worden.
 • Bij inschrijving na 50% van de cursus kan slechts in 1 termijn betaald worden.
 • Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Ook bij betaling in 2 termijnen ben je verplicht alle termijnen te voldoen.
OVERIGE
 • Het is van belang dat clubMariz over de juiste persoonsgegevens beschikt. Wijzigingen kun je zelf doorvoeren via je eigen account in de Bueno app.
 • Voor meer informatie kun je telefonisch of -bij voorkeur- per e-mail contact opnemen met Mariz.
HUISREGELS
 • Toeschouwers zijn voor, tijdens en na de les niet toegestaan in de danszalen. De leerlingen kunnen afgezet en opgewacht worden in de Lounge. Uitzonderingen hierop uitsluitend op initiatief of in overleg met Mariz.
 • Het nuttigen van zelf meegebrachte eet- & drinkwaren is in geen van de ruimtes van clubMariz toegestaan m.u.v. een flesje water op de jeugd- en sportlessen.
 • Lessen mogen uitsluitend gevolgd worden met de voor die stijl geschikte schoenen. Jeugd- & sportlessen mogen niet gevolgd worden op slippers, laarzen of pumps. Geschikte dans/sportkleding wordt aangeraden.
 • De leraren behouden zich het recht voor om leerlingen, in overleg, in een andere groep in te delen afhankelijk van leeftijd en niveau.
 • Sportlessen vinden doorgang vanaf 5 aanwezige sporters.